dimecres, 1 de febrer de 2012

Frase Mediació

«La mediació deu anar més enllà de la solució del conflicte i buscar un canvi qualitatiu de la situació»
Joseph P. Folger
«La mediació és un procés de resolució de conflictes en què les dues parts enfrontades recorren voluntàriament» a una tercera persona «imparcial», el mediador, per a arribar a un acord satisfactori. És un procés extrajudicial o diferent als canals legals o convencionals de resolució de conflictes, es
creatiu, ja que promou la recerca de solucions que satisfaguen les necessitats de les parts. A més a més, la solució no s'imposa per terceres persones, sinó que es creada per les part»
Rozemblum,2002

«Una característica de la mediació és que és una negociació cooperativa,en la mesura que promou una solució en la qual les parts implicades guanyen o obtenen un benefici, i no sols una de les parts»


Holaday, 2002

1 comentari:

  1. La mediació és un procés de resolució de conflictes en què les dues parts enfrontades recorren voluntàriament» a una tercera persona «imparcial», el mediador, per a arribar a un acord satisfactori. És un procés extrajudicial o diferent als canals legals o convencionals de resolució de conflictes, es
    creatiu, ja que promou la recerca de solucions que satisfaguen les necessitats de les parts. A més a més, la solució no s'imposa per terceres persones, sinó que es creada per les parts (Rozenblum, 1998).
    Una característica de la mediació és que és una negociació cooperativa,en la mesura que promou una solució en la qual les parts implicades guanyen o obtenen un benefici, i no sols una de les parts. (Holaday, 2002).

    ResponElimina